Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

Azumi
Nie ma przypadków, jest Pan Bóg
Reposted fromupinthesky upinthesky viaoutofmyhead outofmyhead
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutofmyhead outofmyhead
Azumi
8535 47f8
Reposted fromexistential existential viaoutofmyhead outofmyhead

July 09 2018

Azumi
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaoll oll
Azumi
To, co uczyniliśmy dla siebie, umrze razem z nami. To, co zrobiliśmy dla innych i świata, przetrwa wieki
— Albert Pike
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viacudoku cudoku

January 04 2018

Azumi
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaSabela Sabela
Azumi
Rokoszujemy się pięknem motyla, ale rzadko uznajemy zmiany, przez które przeszedł, aby je osiągnąć.
— Maya Angelou
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viaSabela Sabela
Azumi
Gdybyś kiedy we śnie poczuła, że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał...
— Stefan Żeromski
Reposted fromstormymind stormymind
Azumi
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
Azumi
.. głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje.
— Stephen King - Dallas '63
Reposted fromtosiaa tosiaa viastormymind stormymind
Azumi
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viastormymind stormymind
Azumi
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastormymind stormymind

July 10 2014

Azumi
Nie masz wpływu na to, czy świat zrobi Ci krzywdę, ale możesz wybrać komu dasz się zranić.
— "Gwiazd naszych wina"
Reposted fromwiemnajlepiej wiemnajlepiej
Azumi
"Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw."
— Tadeusz Konwicki - "Mała apokalipsa"

July 04 2014

Azumi
Z całego serca Bogu zaufaj,
nie polegaj na swoim rozsądku,
myśl o Nim na każdej drodze,
a On twe ścieżki wyrówna.
— Prz 3, 5-6
Reposted frombiblia biblia viaoutofmyhead outofmyhead

June 08 2014

Azumi
Kochając nigdy nie tracisz. Tracisz tylko wtedy, gdy wszystko zachowujesz dla siebie.
— Barbara de Angelis
Reposted fromweirdpessimist weirdpessimist
Azumi

- czego szukasz?
- szczęścia
- w lodówce?
- gdzieś musi być...
— rozmowa
Reposted fromweirdpessimist weirdpessimist

May 29 2014

Azumi
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
Azumi
Zacznij doceniać szczegóły. Poranną kawę, dobrą książkę, zachwycającą piosenkę, dobry film. Znajdź szczęście w uśmiechu przechodnia, zdanym egzaminie, ciepłym głosie mamy. Doceniaj każdą sekundę. Uwierz w siebie. Uwierz, że marzenia się spełniają. I chociaż to trudniejsze niż ciągłe marudzenie, to jest to warte tego wysiłku. Nikt nie uczyni Cię szczęśliwym, jeśli najpierw nie odnajdziesz szczęścia w sobie!
Reposted frompinkdress pinkdress viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
Azumi
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted fromobliviate obliviate viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl